Pravidla pohybu osob na DDM

Pravidla pohybu osob na DDM

Pravidla pohybu osob na DDM

04.11.2021

Prosíme všechny účastníky kroužků a kurzů DDM Pastelka, aby dodržovali platná pravidla pro pohyb osob ve vnitřních prostorech.

Zejména jde o následující:

  • Při vstupu do budovy budou mít děti do 12 let roušku, nad 12 let a dospělí respirátor
  • Pohyb ve společných prostorách DDM je možné pouze s respirátorem
  • Dospělí účastníci, kteří nejsou očkovaní, testovaní nebo nemají potvrzení o prodělání nemoci covid-19, mají při výuce nasazený respirátor (neplatí pro kurzy sportovního charakteru)
  • Pokud se u účastníka kroužku nebo kurzu objeví příznaky infekčního onemocnění, řádně se omluví vedoucímu oddělení a do kroužku/kurzu nepřijde!
  • Prosíme o včasné omlouvání dětí i dospělých! V případě, že se omluví převážná většina nebo všichni účastníci, musíme včas informovat lektora, který se musí na hodinu připravit a je nutné tuto přípravu přizpůsobit počtu dětí!
  • Zároveň v době konání kroužku přebíráme zodpovědnost za Vaše děti, proto je dobré vědět, že Vaše dítě nepřijde na kroužek - abychom se vyvarovali "záškoláctví"
  • !! DĚTI, KTERÉ Z DŮVODU INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEBO NACHLAZENÍ NENAVŠTĚVUJÍ MŠ NEBO ZŠ, PROSÍME OMLUVIT TAKÉ Z KROUŽKŮ DDM! 
Prosíme o dodržování těchto pravidel. Jsou snahou nás všech udržet chod DDM a fungování kroužků, abychom neohrozili zdraví Vás, Vašich dětí i našich zaměstnanců.

Děkujeme.

Zpět