OP JAK Šablony I. pro SVČ

Realizace projektu OP JAK: Šablony pro MŠ a ZŠ I
Číslo výzvy: 02_22_002
Název projektu: Šablony I v DDM Uherský Ostroh
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000095
Rozpočet projektu: 1 088 330 Kč
Termín realizace: 01. 09. 2022 – 31. 08. 2025
publicita_OP JAK.pdf 


Aktivity projektu:
1. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SVČ: Cílem aktivity je podpořit profesní růst
pracovníků ve vzdělávání (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) SVČ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

2. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SVČ: Cílem aktivity je podpořit profesní růst
pracovníků ve vzdělávání SVČ (vyjma ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí
vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.

3. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v SVČ: Cílem aktivity je
osobnostní a sociální rozvoj účastníků zájmového vzdělávání v SVČ a jejich podpora v
rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím
netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou účastníka k rozvoji kreativity,
talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze
vzdělávání.

4. Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v SVČ: Cílem aktivity je
poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s chodem
a modernizací středisek volného času a dostatečný prostor k diskuzi. Pro zachování
komunitního charakteru aktivity je nutné zapojení jednotlivých aktérů (zástupců SVČ,
rodičů, externí organizace/externího odborníka, případně i účastníků) do přípravy,
realizace i vyhodnocení aktivity. Komunitní setkání musí podpořit rozvoj kompetencí
účastníků v oblasti vzájemného porozumění, mezigeneračního soužití, zájmu a
odpovědnosti za dění v komunitě, otevřeného přístupu ke kulturní rozmanitosti.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.