Pokyny k přihlašování

PŘIHLAŠOVÁNÍ

Přihlašování probíhá pouze on-line prostřednictvím našeho klientského centra.
Závazná přihláška je po dodání vytištěné a podepsané přihlášky na DDM. Také je nutné zaplatit uvedenou částku v příslušném termínu (preferujeme platbu na účet). V případě neuhrazení poplatku včas může být upřednostněn náhradník.
Přihláška musí být vyplněna za každý tábor a účastníka samostatně.

Pokud příslušná částka za tábor nebude uhrazena v řádném termínu, ani po urgenci formou emailu - DDM si vyhrazuje požadovat manipulační poplatek 300 Kč za blokování místa na daném táboře a tuto částku bude vymáhat. Prosíme, řádné promyšlení přihlášky na tábor - nelze např. blokovat místo na 4 táborech a pak formou nezaplacení předpokládat automatické zrušení přihlášky. Jakákoli přihláška je závazná - tedy v případě, že se ji rozhodnete zrušit - musíte tak učinit formou emailu.

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE NA TÁBOR

Rodiče jsou povinni uvést zdravotní stav dítěte! Je to především pro spokojenost dětí - bez znalosti zdravotního stavu nejsme schopni se na tábor řádně připravit (např. zajistit asistentku apod.)

V PŘÍPADĚ ZATAJENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU DÍTĚTE SI DDM VYHRAZUJE PRÁVO DÍTĚ Z TÁBORA VYLOUČIT BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU.


STORNO PODMÍNKY

V případě odhlášení dítěte ze strany rodiče, hradí účastník následující STORNO poplatky:
  • od přihlášení - 59 dní před zahájením: nevratná záloha 300 Kč
  • 60 - 40 dní před zahájením: 20 % z ceny tábora,
  • 39 - 20 dní před zahájením: 30 % z ceny tábora,
  • 19 - 8 dní před zahájením: 60 % z ceny tábora,
  • méně než 7 dní: 100 %.
Pokud si za sebe najde odhlášený účastník náhradníka, STORNO poplatky se nehradí.

V případě nenastoupení na tábor bez omluvy nebo bez náhradníka se hradí STORNO poplatek 100 % z ceny tábora.

Pokud nemůže dítě nastoupit na tábor z důvodu nemoci nebo úrazu a rodič doloží lékařské potvrzení, bude stržena částka pouze 20 % z ceny tábora. Bez doložení lékařského potvrzení je hrazen STORNO poplatek 100 %.

DŮLEŽITÁ PRAVIDLA

V případě vážných kázeňských či zdravotních problémů zabezpečí na vlastní náklady předčasný odjezd/odchod dítěte v nejkratším možném termínu vždy RODIČ.

Na tábor je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO přínášet ostré a výbušné předměty, přinášet a užívat návykové látky (např. cigarety, drogy, alkohol, kofeinové tablety, energetické nápoje a další), dále je zakázáno přinášet jakékoli sečné, bodné a střelné zbraně, včetně jakýchkoli ostrých předmětů. V případě porušení výše uvedených si DDM vyhrazuje právo vyloučit dítě z tábora bez vrácení účastnického poplatku.

DDM neručí za odložené věci (především cennosti). Nejpozději 30 dní před konáním tábora budou rodičům zaslány informace s pokyny, co děti mají mít s sebou. Součástí bude výčet a příklad věcí, které na tábor nepatří a tím pádem DDM neručí za jejich případné poničení nebo odcizení (např. telefon, peníze, šperky atd.).


INFORMACE PRO RODIČE - PROGRAM TÁBORA, SEZNAM VĚCÍ...

VŠEM PŘIHLÁŠENÝM BUDOU ZASLÁNY PODROBNÉ INFORMACE K TÁBORU VČETNĚ POTŘEBNÉHO VYBAVENÍ MĚSÍC PŘED KONÁNÍM TÁBORA.

Cookies


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy si tyto stránky začnete prohlížet. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů.

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.


Technické

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Z tohoto důvodu nepožadujeme Váš souhlas s jejich využitím. Technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány.